Content

Kõrvalmenüü

Kauba tagastamine

14-päevane taganemisõigus
 
E-poe vahendusel tehtud ostude puhul ei ole võimalik toodetega tutvuda nii põhjalikult kui tavalises kaupluses ning seetõttu on võimalik müügilepingust taganeda kuni 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik või FIE. 
 
Kui otsustate kaubast loobuda, siis saatke kirjalik taganemisteade nimetatud tähtaja jooksul sobival viisil:
•   vabas vormis koostatud avaldus e-posti aadressile info@tooriistakeskus.ee. Teatesse märkige tellimuse esitamise kuupäev, tellimuse number, tagastatava toote nimetus ning ostja kontaktandmed (ees- ja perenimi, kontakttelefon, e-posti aadress, konto nr raha tagasikandmiseks);
•   täitke käesoleva lehe allääres leitav vorm "Taganemisavaldus" ja edastage meie kauplusesse aadressil "Tööriistakeskus", Turu 45b, Tartu. 
 
Taganemisõiguse kasutamisel ei pea müügilepingust loobumise põhjust avaldama. Kui soovite kaupa ümber vahetada, siis andke meile sellest teada ja lepime kokku edasise tegevuse.
 
 
Taganemisõiguse kasutamise tingimused
 
1. Tagastatav kaup on originaalpakendis.
Kaup peab olema kahjustamata ja algpakendis (sh peab pakend olema avatud ettevaatlikult ja kahjustusteta) koos dokumentide ja kaasasolnud lisadega, sealhulgas kaupa kaitsvate katete ja kilepakenditega, juhul kui need on tootele lisatud.
 
2. Kaupa on kasutatud vaid tutvumise eesmärgil ja viisil, mis on vajalik tema olemuses, toimimises ja omadustes veendumiseks.
See tähendab, et tellitud kaupa tohib kasutada, käsitseda ja testida nii, nagu seda lubataks teha füüsilises poes. Kui toodet on kasutatud mittesihipäraselt, sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele ja tasaarvestada see tagasimaksmisele kuuluvast summast. 
 
3. Taganemisteate esitamise järel on kauba tagastamise aeg kuni 14 päeva.
Kauba saate meile tagasi saata selle kättesaamise viisil, kas pakiautomaadiga (SMS-i teel saadud koodi alusel), kulleriga, toimetada eelneva kokkuleppe alusel kauplusesse „Tööriistakeskus” või edastage tõend, et olete eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 
 
4. Kauba tagasisaatmise/-toomise kulud kannab ostja.
Kui tagastamise põhjuseks on näiteks kas valesti saadetud või defektiga või garantiikorras vahetatav toode, kannab tagasisaatmise kulu müüja.
 
5. Kauba kättesaamisel tagastame ostjale müügilepingu alusel saadud makse (toote hinna ja kättetoimetamise kulu) üldjuhul 1-2 päeva jooksul või hiljemalt 14 päevaks arvates taganemisteate saamisest. Raha kanname üle taganemisavalduses märgitud arvelduskontole. 
Juhul, kui kaup ei ole nimetatud tähtaja jooksul meieni jõudnud, võime tagasimaksega viivitada kuni lepingu esemeks oleva asja tagasi saamiseni või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 
 
Pane tähele! Kui olete toote ostnud jaekauplusest kohapeal, siis tagasiostmise ega ümbervahetamise kohustust meil ei ole. Ostjal on võimalus tootega tutvuda ja selle sobivust hinnata enne ostu sooritamist.